maandag 17 februari 2014

B: De geschiedenisboeken

In deze blog heb ik een heel klein stukje overgenomen uit de letterlijke tekst/ Bijbelstudie zoals je die hier kunt vinden. Ik vond het lastig deze keer om een Bijbelstudie te doen/ uit te schrijven. Dit stukje laat zien dat beproevingen in dit leven erbij horen en een (goed) doel dienen. Dat is altijd weer goed om aan herinnerd te worden.
Dit is het laatste stukje van dit thema. Het is de bedoeling dat ik over een poosje, het is niet met vaste regelmaat, weer aan een nieuw thema begin, dat zal het thema 'uitleggen van de Bijbel' zijn. Ook met dit thema zal ik weer in 10 opeenvolgende dagen een stukje stille tijd schrijven, daarnaast een stukje over de te memoriseren tekst, een stukje over het aanbidden van een eigenschap van God en een (korte) Bijbelstudie.

Gods volk in de wereld

Rechters 2: 1- 3: 4

Een groot deel van de geschiedenisboeken in het Oude Testament gaat over het bestaan van Gods volk, Israƫl, die tussen de omringende ongelovige volken woont.

Het boek Rechters verhaalt hoe Gods volk telkens weer van God afdwaalde en hoe God hen dan overgaf aan de macht van de omringende volken. God gebruikt de wereldse mensen om de gelovigen te straffen voor hun afdwalen van God. Het doel van Gods straf is om de gelovigen uiteindelijk tot Hem terug te brengen en zo te verlossen van zijn eeuwige oordeel en straf. God laat de ongelovigen (de wereld) toe om Zijn volk op de proef te stellen ten einde te zien of de gelovigen God en Zijn verbond trouw zouden blijven. Het doel van alle beproevingen is om de gelovigen volharding te leren en hun karakter te vormen.

Pinterest